Verandermanagement

 

Om in te kunnen spelen op veranderingen in de markt of in de samenleving is het belangrijk dat uw organisatie en uw team continue in beweging blijven. Makkelijker gezegd dan gedaan: niet alle veranderingen en aanpassingen zijn makkelijk te implementeren en vaak stuit u op weerstand van teammanagement en werknemers. Hoe zorgt u dat een veranderingsproces efficiënt verloopt? Hoe zorgt u ervoor dat uw team positief en vol vertrouwen instapt in het veranderingsproces en hoe geeft u sturing aan dit team?

Wil heeft veel ervaring met grote veranderprojecten, innovatietrajecten en de realisatie van verbeterplannen. Het verbinden van mensen staat centraal. Zij brengt mensen bij elkaar en werkt zowel teamgericht als individueel. Door mensen bij elkaar te brengen, leiding te geven en teams aan te sturen worden werk- en veranderingsprocessen ondersteund en verbeterd. Of het nu gaat om een ingewikkelde transitie, reorganisatie, organisatieontwikkeling, organisatieverandering of coaching. Zij heeft zich in de afgelopen tien jaar gespecialiseerd in implementatie van het digitaal toetsen zowel in het hoger onderwijs als het mbo onderwijs.

Een mooi voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van deKennistoetsenbank.

Zie voor meer informatie het overzicht met de referenties.

Verandermanagement en cultuur

Voor organisatieadvies en begeleidingstrajecten heeft Wil een jarenlange samenwerkingsverband met Kikker Groep. Voor cultuuronderzoek wordt gewerkt met OCAI-online. Wil is ook werkzaam als OCAI consultant. OCAI staat voor Organizational Culture Assessment Instrument. Deze organisatie ondersteunt de ontwikkeling van organisatiecultuur, leiderschap en teams door analyse, advies en interventies en biedt ook training en coaching aan. Het streven is een organisatie- en teamcultuur waarin mensen tot hun recht komen, blijven leren en kunnen excelleren. Belangrijke elementen voor een effectieve organisatiecultuur zijn: verbondenheid en veiligheid, respect voor het individu, coachend leiderschap, resultaatgerichtheid en duurzame verandering.

Bekijk hier het online meten van organisatie cultuur. Zie ook de bijdrage aan de Kikker Groep en de werkzaamheden in het internationale team bij OCAI-online.

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Neem dan contact op.