Training en Advies

 

Een manier om een organisatieverandering te realiseren, is door naar de organisatie- en team cultuur te kijken: ‘naar de manier waarop u dingen doet’. GrootBolwerk geeft advies en training ter verbetering van organisatieprocessen en verleent medewerking aan management development programma’s, verandertrajecten en kwaliteitszorgprojecten in zorginstellingen, onderwijsinstellingen en non-profit en profitorganisaties.

Organisatieadvies en calamiteitenonderzoek

Op het gebied van kwaliteitszorg wordt de deskundigheid van Wil ingezet door Raden van Bestuur en Raden van Toezicht in het kader van verbetering van veilige zorg, de kwaliteit van zorg en van onderlinge samenwerking. Bijvoorbeeld bij de uitvoering van de Wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg (Wkkgz), waarbij zorgaanbieders verplicht zijn hun eigen kwaliteit te bewaken, beheersen en te verbeteren. Denk aan de ondersteuning bij het uitvoeren van calamiteitenmelding en analyse, de rol van externe deskundige of voorzitter en begeleider van een commissie. Naast kennis van kwaliteitszorg heeft Wil een uitgebreid netwerk van deskundigen voor het uitvoeren van PRISMA-analyses en andere noodzakelijke expertise in aansluiting op de situatie.

Kwaliteitszorg

Wil is een ervaren trainer, begeleider en organisator van workshops, bijeenkomsten en congressen. De trainingen voor Kwaliteitszorg  kunnen zelfstandig door GrootBolwerk worden aangeboden. Afhankelijk van de wensen van de klant en de omvang  worden de trainingen ook in samenwerking met andere organisaties uitgevoerd. Naast in-company trainingen biedt GrootBolwerk losse workshops en ander maatwerk aan. Het aanbieden van Trainingen Kwaliteitszorg is al jaren een onderdeel van de werkzaamheden van GrootBolwerk.

 

Heeft u interesse of wilt u meer informatie? Neem dan contact op.

.